Diagnostifikimi i fëmijëve me Autizëm bëhet nga Psikiatria e Fëmijëve në Qendrën Klinike Universitare (QKU) në Prishtinë, nga Dr. Mimoza Shahini. 

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343