Forumit për iniciativa qytetare FIQ

Forumit për iniciativa qytetare FIQ

Shkresa për nominimin e Shpresa Xhaklit për shpërblimin për filantropi – nga diaspora


Janë të shumta arsyet e këtij propozimi. Zonja Shpresa Xhakli me angazhimin personal dhe familjar si në Kosovë ashtu edhe në diasporë – në Amerikë ka kontribuar në forma të ndryshme për fëmijët me autizëm që pa modesti mund të themi se i ka hapur sytë e institucioneve të Kosovës si dhe familjarëve të fëmijëve me autizëm. 

Konkurs – shprehje interesi në Lipjan, Ferizaj dhe Mitrovicë

Konkurs – shprehje interesi në Lipjan, Ferizaj dhe Mitrovicë
Njoftojmë të interesuarit se deri me 2 Prill do të hapen edhe qendrat për punë ditore me fëmijë me autizëm në Lipjan, Ferizaj dhe Mitrovicë. Luten psikologet e interesuara nga këto qytete që deri me 16.03.15 të konkurrojnë/paraqesin shprehje interesi për punë me fëmijë me autizëm.  

ATEC në Shqip

Pyetsori i Vlerësimit të Trajtimit të Autizmit (ATEC) edhe në Shqip

ATEC në Shqip

Me iniciativë të shoqatës Autizmi është realizuar përkthimi i ATEC edhe në gjuhën Shqipe. Pyetsori i Vlerësimit të Trajtimit të Autizmit (ATEC - Autism Treatment Evaluation Checklist) është zhvilluar për të vlerësuar efektet e trajtimit. Gjithashtu, prindërit dhe profesionistët e përdorin ATEC për të monitoruar mirëqenien e përgjithshëm të një individi me kalimin e kohës.

Shoqata Autizmi nënshkruan kontratë me BeyondAutism

Shoqata Autizmi nënshkruan kontratë me BeyondAutism
Shoqata Autizmi ka nënshkruar kontrata për marrjen e shërbimeve nga organizata e mirënjohur BeyondAutism nga Londra. Shërbimet që do të ofrohen për shoqatën tonë janë:

Konkurs – shprehje interesi për punë me fëmijë me autizëm

Konkurs – shprehje interesi për punë me fëmijë me autizëm

Titulli i vendit të punës: Terapist/e   

Orari i punës: varësisht prej kërkesave   

Vendi: Prishtinë

RSS
1234

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343