Hatixhe Hoxha, nga Shoqata Autizmi

Instituti Demokraci për zhvillim

Hatixhe Hoxha, nga Shoqata Autizmi duke shpalosur nevojat e shoqatës që ajo përfaqëson tek partitë politike.


Artikull nga D4D

Print
Categories: Artikuj
Tags:
Rate this article:
No rating

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343