Bordi profesional i shoqatës
 
  • Dr. Afrim Blyta
  • Dr. Flora Brovina
  • Mr. Yllka Rexhepi
  • Dr. Mimoza Shahini
  • Dr. Xhevat Kurhasani

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343