Bordi drejtues i shoqatës:

  • Cenë Krasniqi
  • Shpresa Xhakli
  • Arif Daka
  • Hatixhe Hoxha
  • Kurtish Zogaj

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343