Sunita Kurti
Drejtoreshë

Sunita Kurti është drejtoreshë në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Aktualisht është në përfundim të studimeve master në Psikologjinë Klinike dhe të Shëndetit në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Sunita është po ashtu e certifikuar për metodën Portage të punës e cila në fokus ka fuqizimin e familjes për të trajtuar personat me autizëm. Së fundi Sunita është certifikuar nga Organizata Ndërkombëtarë për Migrim (IOM) si trajnere e Mendimit Kritik, në të cilën organizatë ajo është e kontraktuar edhe si konsulente.


Erza Ramadani
Mbikëqyrëse e Punës Terapeutike

Erza Ramadani është mbikëqyrëse e punës terapeutike në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Erza ka diplomuar në Fakultetin Filozofik - drejtimi Psikologji pranë Universitetit të Prishtinës. Aktualisht është në përfundim të studimeve të nivelit master në drejtimin Psikologji Shkollore dhe Këshillim. Gjithashtu është trajnuese në Shoqatën e Psikologëve të Kosovës.


Nora Salihu Sherifi
Menaxhere e Projekteve dhe Financiere

Nora Salihu Sherifi është menaxhere e projekteve dhe financiere në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Nora ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor në Fakultetin Ekonomik. Në vitin 2014 ka përfunduar studimet Master në drejtimin Menaxhment Gjeneral Internacional. Gjithashtu, ka përfunduar me sukses shkollimin niveli i 5-të i kualifikimit, ‘’Asistent për Fëmijët me Nevoja te Veçanta Arsimore” që është zhvilluar nga PEARSON në Shkollën e Kompetencës në Ferizaj. Po ashtu, ka punuar edhe si Asistente e Fëmijëve me Nevoja të Veçanta Arsimore në Komunën e Gjilanit në periudhën Dhjetor 2020-Mars 2021.


Arta Abazi
Psikologe

Udhëheqëse në klasën e fëmijëve të vegjël.


Aida Topanica
Psikologe

Udhëheqëse në klasën e adultëve.


Mendime Kosumi
Psikologe

Udhëheqëse në klasën e tranzicionit për shkollë.


Teuta Haliti
Psikologe

Udhëheqëse në klasën e fëmijëve të vegjël.


Fatlum Bajrami
Ergoterapeut

Udhëheqës në klasën e ergoterapisë.


Valmira Xharavina
Logopede

_


Dafina Prenaj
Logopede

_


Ibadete Vitija
Logopede

_


Burhan Azizi
Punëtor Social

Terapist ABA


Asdren Hoxha
Psikolog

Terapist ABA


Rrezarta Musliu
Psikologe

Terapiste ABA


Shpresa Selmanaj
Psikologe

Terapiste ABA


Arta Abdullahu
Logopede

_


Drin Lushi
Ergoterapeut

_


Dardane Bublaku
Psikologe

Terapiste ABA


Ylljeta Maliqi
Punëtore Sociale

Terapiste ABA


Besa Boshtrakaj
Psikologe

Terapiste ABA


Lekë Gjurgjiali
Logoped

_


Selime Gashi
Edukatore

Asistente në klasën e tranzicionit për shkollë.


Rina Hajdaraga
Ergoterapeute dhe Terapiste ABA

_


Hatixhe Krasniqi
Ekonomiste

Asistente financiare


Dafina Daka
Psikologe

Terapiste ABAPërditesuar: 25/06/2021 15:57:37