Erza Ramadani
Mbikëqyrëse e Punës Terapeutike

Erza Ramadani është mbikëqyrëse e punës terapeutike në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Erza ka diplomuar në Fakultetin Filozofik - drejtimi Psikologji pranë Universitetit të Prishtinës. Aktualisht është në përfundim të studimeve të nivelit master në drejtimin Psikologji Shkollore dhe Këshillim. Gjithashtu është trajnuese në Shoqatën e Psikologëve të Kosovës.


Nora Salihu Sherifi
Menaxhere e Projekteve dhe Financiere

Nora Salihu Sherifi është menaxhere e projekteve dhe financiere në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Nora ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor në Fakultetin Ekonomik. Në vitin 2014 ka përfunduar studimet Master në drejtimin Menaxhment Gjeneral Internacional. Gjithashtu, ka përfunduar me sukses shkollimin niveli i 5-të i kualifikimit, ‘’Asistent për Fëmijët me Nevoja te Veçanta Arsimore” që është zhvilluar nga PEARSON në Shkollën e Kompetencës në Ferizaj. Po ashtu, ka punuar edhe si Asistente e Fëmijëve me Nevoja të Veçanta Arsimore në Komunën e Gjilanit në periudhën Dhjetor 2020-Mars 2021.


Mendime Kosumi
Mbikëqyrëse e Punës Terapeutike

Mendime Kosumi është mbikëqyrëse e punës terapeutike në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Mendimja ka diplomuar në Fakultetin Filozofik - drejtimi Psikologji pranë Universitetit të Prishtinës. Aktualisht është në përfundim të studimeve të nivelit master në drejtimin Psikologji Sociale dhe Organizative. Së fundi Mendimja është certifikuar dhe lisencuar nga The Society of Neuro Linguistic Programming si praktikante e programimit Neurolingustik (NLP), dhe është themeluese e website-it Treknad, përmes te cilit ajo ofron shërbime psikologjike dhe neurolinguistike online.


Asdren Hoxha
Mbikëqyrës i Punës Terapeutike

Asdren Hoxha është mbikëqyrës i punës terapeutike në Shoqatën Autizmi në Prishtinë. Asdreni ka diplomuar në Fakultetin Filozofik - drejtimi Psikologji pranë Universitetit të Prishtinës. Asdreni është pjesë e Shoqatës që nga viti 2018, fillimisht si terapist, pastaj udhëheqës i klasës së fëmijëve të rritur dhe së fundi edhe si mbikëqyrës i punës terapeutike.


Aida Topanica
Psikologe

Udhëheqëse e depertamentit të projekteve.


Teuta Haliti
Psikologe

Udhëheqëse në klasën e fëmijëve të vegjël.


Fatlum Bajrami
Ergoterapeut

Udhëheqës në klasën e ergoterapisë.


Besë Ibrahimi
Logopede

Udhëheqëse në klasën e logopedisë


Ibadete Vitija
Logopede

_


Burhan Azizi
Punëtor Social

Udhëheqës në klasën e adultëve.


Preveza Kabashi
Psikologe dhe Terapiste ABA

_


Drilona Hajdari
Psikologe

Udhëhqëse në klasën e tranzicionit për shkollë.


Ylljeta Maliqi
Punëtore Sociale

Udhëheqëse në klasën e fëmijëve të vegjël.


Besa Boshtrakaj
Psikologe

Terapiste ABA


Lekë Gjurgjiali
Logoped

_


Selime Gashi
Edukatore

Asistente në klasën e tranzicionit për shkollë.


Rina Hajdaraga
Ergoterapeute dhe Terapiste ABA

_


Hatixhe Krasniqi
Ekonomiste

Asistente financiare


Dafina Daka
Psikologe

Terapiste ABA


Dafina Morina
Psikologe

Terapiste ABA


Narta Çerkezi
Psikologe

Udhëheqëse në klasën e fëmijëve të vegjël


Era Shyti
Logopede

-


Liridona Agushi
Psikologe

Terapiste ABA


Erëlinda Latifi
Logopede

-


Donjeta Geci
Psikologe dhe Terapiste ABA

-


Elda Ahmeti
Logopede dhe Terapiste ABA

-


Rineta Llapashtica
Psikologe dhe Terapiste ABA

-


Gentiana Murati
Psikologe dhe Terapiste ABA

-


Vjosa Salihu
Psikologe dhe Terapiste ABA

-


Albulena Hyseni
Ergoterapeute

-Përditesuar: 31/10/2022 13:27:52