Njoftime dhe ngjarje - Detalet

Trajnim për prindërit në Komunën e Podujevës

Shoqata “Autzmi” po vazhdon me mbajtjen e trajnimeve për prindërit rreth Analizës së Aplikuar të Sjelljes (ABA), si metodë e cila përdoret për trajtimin e fëmijëve me autizëm.

Kësaj rradhe trajnimet janë mbajtur në Komunën e Podujevës, ku prindërit kishin mundësinë të merrnin informacion rreth qasjes së duhur ndaj fëmijëve me autizëm duke u bazuar në parimet e metodës ABA.

Bashkëpunimi me prindër ka rëndësi të madhe në suksesin e fëmijëve, prandaj ky trajnim është një mundësi shumë e mirë për prindërit pjesmarrës.

Sesionet trajnuese do të mbahen nga profesionistët e Shoqatës Autizmi dhe do të vazhdojnë përgjatë muajit tetor.

Këto trajnime realizohen në kuadër të projektit "Mbështetja e shërbimeve ditore për personat me Autizëm", projekt i financuar nga Ministria e Financave, Punës, dhe Transfereve (MFPT).

Dhuro - Donate

OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank
1181 0017 5000 0110 

SWIFT: MBKOXKPRXXX