Njoftime dhe ngjarje - Detalet

Katallogu i kartolinave në këtë periudhë të bukur fundviti!

Urimet për më të dashurit tuaj për vitin 2023, ndani së bashku me kartolinat unike, të punuara me dashuri, nga fëmijët me autizëm në bashkëpunim me terapistët, prindërit dhe vullnetarët e Shoqatës Autizmi.  

Fondet e mbledhura nga shitja e kartolinave do të dedikohen për trajtimin e rasteve sociale, duke ndihmuar të gjithë ata që kanë nevojë për shërbime profesionale.  

Ju falenderojmë për kontributin tuaj.

Shëndet e mbarësi për të gjithë!

Dhuro - Donate

OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank
1181 0017 5000 0110 

SWIFT: MBKOXKPRXXX