Selia në Prishtinë

Rr. Selim Berisha 56,
Qendra mjekësisë famljare në Arbëri
Tel: 045 442 343
Orari i punës: 08:00 - 17:00


Dega në Prizren

Rr. Aleksandër Flemingu p.n.,
Qendra mjekësis famljare 1.
Tel: 044 187 825 (Ayda Cesko)
Orari i punës: 08:00 - 15:00


Dega në Podujevë

Sh.f.m.u "Ibrahim Rugova"
Tel: 044 865 018 (Arjeta Ukelli)
Orari i punës: 08:00 - 13:00


Dega në Lipjan

Sh.f.m.u  “Emin Duraku” Banullë
Tel: 044 609 637 (Blerim Zariqi)
Orari i punës: 08:00 - 16:30

Dhuro - Donate

OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank
1181 0017 5000 0110 

SWIFT: MBKOXKPRXXX